ผลิตภัณฑ์

Velcro Tape

ทางบริษัทมีเวลโครเทปซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถเลือกรูปแบบและขนาดที่ต้องการได้