หจก. เอส.เอสวี เทรดดิ้ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2525
วัตถุประสงค์ จำหน่าย สินค้าที่ผลิตโดย กลุ่มหจก. เอส.เอสวี สินค้า มากมายอาทิ ซิป, เวลโครเทป , กระดุม , ยางยืด สินค้าที่หลากหลาย การบริการที่ใส่ใจ และไม่หยุดนิ่งที่จะผลิต สินค้าใหม่ๆ เสนอต่อท่าน ลูกค้า เพราะเรายึดถือลูกค้าเป็นสำคัญ และด้วยการสนับสนุนที่ดี ของท่านเสมอมาทำให้ กลุ่มหจก.เอส.เอสวี ของเรายืนหยัด เรายืนยัน ที่จะพัฒนาสินค้า และบริการของเราต่อไป.