ผลิตภัณฑ์

Velcro Tape

ทางบริษัทมีเวลโครเทปซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
สามารถเลือกรูปแบบและขนาดที่ต้องการได้