3HA2 แบบตะขอนุ่ม

Product Details:

3HA2 แบบตะขอนุ่ม
คุณสมบัติ : ตะขอมีความอ่อนนุ่ม และ มีการสัมผัสที่ดี ใช้ร่วมกับด้านขน ไม่ทำให้ขนเสียหายระบายน้ำได้ดี
ประโยชน์ใช้สอย : เหมาะสำหรับใส่แผ่นรองไหล่ , ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก , เครืื่องวัดความดัน , อุปกรณ์ป้องกันทางแพทย์

Specification:

Showcase