PS-A64 แบบกาว PVCละลาย

Product Details:

PS - A64 แบบกาว PVC ละลายเชื่อมด้วยความถี่สูง
คุณสมบัติ : เป็นกาว PVC สามารถเชื่อมด้วยความถี่สูง ละลายเชื่อมกับวัสดุที่ต้องการเชื่อมได้
ประโยชน์ใช้สอย : เหมาะสำหรับเสื้อกันฝน , เครื่องเขียน , อุปกรณ์กีฬา , กระเป๋ากันน้ำ

Specification:

Showcase