หจก.เอส.เอสวี เทรดดิ้ง ผู้ผลิตซิป , เวลโครเทป , กระดุม , ตะขอเกี่ยว ภายใต้เครื่องหมายการค้า MUSA  นำเข้าสินค้าต่างประเทศ